Väljasõidud 2016

I kvartal

04.01.2016 – tulekahju – Kaiu 32
04.01.2016 – tulekahju – Lokuta 21
06.01.2016 – tulekahju – Kehtna 32
08.01.2016 – tulekahju – Käru 32
09.01.2016 – tulekahju – Lokuta 31
10.01.2016 – liiklusavarii – Käru 32
10.01.2016 – tulekahju – Lipa 32
10.01.2016 – tulekahju – Valgu 32
12.01.2016 – tulekahju – Kehtna 32
12.01.2016 – liiklusavarii – Vahastu 32
19.01.2016 – tulekahju – Kaiu 32
20.01.2016 – tulekahju – Varbola 31
21.01.2016 – tulekahju – Valgu 32
22.01.2016 – sõiduki tulekahju – Varbola 31
23.01.2016 – tulekahju – Valgu 32
25.01.2016 – tulekahju – Valgu 32
26.01.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32
26.01.2016 – loodusjõud – Kaiu 32
27.01.2016 – loodusjõud – Kaiu 32
29.01.2016 – tulekahju – Varbola 31
04.02.2016 – tulekahju – Kaiu 32, Kuimetsa 21
09.02.2016 – tulekahju – Varbola 31
10.02.2016 – tulekahju – Kehtna 21
19.02.2016 – tulekahju – Varbola 31
20.02.2016 – tulekahju – Kaiu 32, Kuimetsa 21
23.02.2016 – tulekahju – Kehtna 21
23.02.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32
24.02.2016 – liiklusavarii – Kaiu 32
04.03.2016 – liiklusavarii – Valgu 32
05.03.2016 – tulekahju – Kuimetsa 21
09.03.2016 – tulekahju – Kehtna 21
09.03.2016 – tulekahju – Kehtna 32
10.03.2016 – tulekahju – Kaiu 32
18.03.2016 – tulekahju – Kehtna 32
20.03.2016 – tulekahju – Kaiu 32
20.03.2016 – tulekahju – Varbola 31
23.03.2016 – tulekahju – Kaiu 32
26.03.2016 – tulekahju – Varbola 31

II kvartal

02.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Valgu 32
03.04.2016 – liiklusavarii – Kaiu 32
04.04.2016 – tulekahju – Kehtna 32
06.04.2016 – tulekahju – Kaiu 32
08.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Kuimetsa 21
08.04.2016 – tulekahju – Käru 32
08.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Kaiu 32
08.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Kaiu 32
08.04.2016 – tulekahju – Kehtna 32
09.04.2016 – tulekahju – Valgu 32
09.04.2016 – liiklusavarii – Kaiu 32
10.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Valgu 32
10.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 32
11.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Lokuta 31
14.04.2016 – tulekahju – Kaiu 32
15.04.2016 – tulekahju – Kehtna 32, Kehtna 21
15.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 32
16.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Varbola 31
16.04.2016 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
16.04.2016 – tulekahju – Kehtna 21
23.04.2016 – tulekahju – Vana-Vigala 31
26.04.2016 – tulekahju – Kehtna 32
26.04.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32
28.04.2016 – tulekahju – Kehtna 32
01.05.2016 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
01.05.2016 – tulekahju – Kaiu 32
01.05.2016 – tulekahju – Kehtna 32
07.05.2016 – tulekahju – Käru 32, Lokuta 31, Kehtna 21
07.05.2016 – metsamaastiku tulekahju – Lokuta 31
07.05.2016 – tulekahju – Kehtna 32
08.05.2016 – tulekahju – Kaiu 32, Kuimetsa 21
08.05.2016 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
08.05.2016 – metsamaastiku tulekahju – Kaiu 32
08.05.2016 – loodusjõud – Kehtna 32
09.05.2016 – tulekahju – Kehtna 32
10.05.2016 – metsamaastiku tulekahju – Lokuta 31
10.05.2016 – metsamaastiku tulekahju – Lokuta 31
11.05.2016 – tulekahju – Käru 32, Kehtna 21
12.05.2016 – tulekahju – Kaiu 32
14.05.2016 – tulekahju – Kaiu 32
14.05.2016 – reostus – Kehtna 21
18.05.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32
22.05.2016 – tulekahju – Lokuta 31
24.05.2016 – tulekahju – Vana-Vigala 31
27.05.2016 – liiklusavarii – Lokuta 31
27.05.2016 – tulekahju – Kehtna 32
28.05.2016 – tulekahju – Kaiu 32, Kehtna 21
28.05.2016 – abi osutamine – Kehtna 32
31.05.2016 – tulekahju – Valgu 32
31.05.2016 – tulekahju – Lokuta 21, Lokuta 31
01.06.2016 – liiklusavarii – Kaiu 32
03.06.2016 – tulekahju – Laukna 32
03.06.2016 – tulekahju – Kaiu 32
04.06.2016 – tulekahju – Kaiu 32
04.06.2016 – tulekahju – Kehtna 32
05.06.2016 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 32
07.06.2016 – liiklusavarii – Valgu 32
09.06.2016 – tulekahju – Lokuta 21
10.06.2016 – abistamine – Valgu 32
10.06.2016 – tulekahju – Lokuta 21
16.06.2016 – tulekahju – Lokuta 21
21.06.2016 – tulekahju – Lokuta 21, Lokuta 31, Kehtna 21
22.06.2016 – tulekahju – Valgu 32
24.06.2016 – tulekahju – Kehtna 32
25.06.2016 – tulekahju – Laukna 32
26.06.2016 – tulekahju – Kehtna 32
26.06.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32

III kvartal

03.07.2016 – lind/loom – Vahastu 32
05.07.2016 – loodusjõud – Kaiu 32
08.07.2016 – tulekahju – Kaiu 32
09.07.2016 – tulekahju – Kaiu 32
09.07.2016 – tulekahju – Lokuta 31
11.07.2016 – liiklusavariii – Kaiu 32
15.07.2016 – ATS – Kaiu 32
16.07.2016 – tulekahju – Vana-Vigala 32
22.07.2016 – tulekahju – Kuimetsa 21
22.07.2017 – metsamaastiku tulekahju – Kuimetsa 21
24.07.2016 – tulekahju – Kehtna 21, Kehtna 32
10.08.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32
21.08.2016 – tulekahju – Vana-Vigala 32
22.08.2016 – tulekahju – Vana-Vigala 32
23.08.2016 – abi osutamine – Kehtna 32
27.08.2016 – tulekahju – Kehtna 32
27.08.2016 – metsamaastiku tulekahju – Laukna 32
29.08.2016 – tulekahju – Kehtna 21, Kehtna 32
30.08.2016 – abi osutamine – Käru 32
31.08.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32
01.09.2016 – tulekahju – Lipa 32
07.09.2016 – tulekahju – Kuimetsa 21
07.09.2016 – tulekahju – Valgu 32
21.09.2016 – tulekahju – Vahastu 32
29.09.2016 – kõrgustest pääste – Lokuta 31

IV kvartal

01.10.2016 – tulekahju – Käru 32, Kehtna 21
05.10.2016 – loodusjõud – Kehtna 32
05.10.2016 – loodusjõud – Kehtna 32
05.10.2016 – tulekahju – Lokuta 31
05.10.2016 – loodusjõud – Vahastu 32
13.10.2016 – tulekahju – Käru 32, Kehtna 21
19.10.2016 – tulekahju – Kaiu 32, Kuimetsa 21
20.10.2016 – tulekahju – Kaiu 32
26.10.2016 – tulekahju – Kuimetsa 21
30.10.2016 – tulekahju – Lokuta 31
01.11.2016 – liiklusavarii – Kaiu 32
01.11.2016 – tulekahju – Laukna 32
02.11.2016 – loodusjõud – Vana-Vigala 32
05.11.2016 – tulekahju – Kehtna 21, Kehtna 32
05.11.2016 – ATS – Kehtna 32
07.11.2016 – abi osutamine – Kehtna 32
08.11.2016 – ATS – Lokuta 31
09.11.2016 – abi osutamine – Vahastu 32
24.11.2016 – tulekahju – Valgu 32
28.11.2016 – tulekahju – Käru 32, Kehtna 21
28.11.2016 – tulekahju – Valgu 32
01.12.2016 – tulekahju – Käru 32
03.12.2016 – liiklusavarii – Valgu 32
05.12.2016 – tulekahju – Valgu 32
06.12.2016 – tulekahju – Käru 32
07.12.2016 – tulekahju – Käru 32
07.12.2016 – liiklusavarii – Valgu 32
18.12.2016 – liiklusavarii – Varbola 31
22.12.2016 – tulekahju – Käru 32, Kehtna 21
23.12.2016 – tulekahju – Varbola 32
25.12.2016 – liiklusavarii – Kehtna 32
25.12.2016 – tulekahju – Varbola 31
29.12.2016 – tulekahju – Käru 32
31.12.2016 – liiklusavarii – Kaiu 32