Väljasõidud 2014

2013 IV kvartal väljasõidud

I kvartal

03.01.2014 – tulekahju – Laukna 32
05.01.2014 – tulekahju – Kehtna 21
12.01.2014 – tulekahju – Lokuta 21
12.01.2014 – tulekahju – Lokuta 21
25.01.2014 – tulekahju – Kehtna 21
31.01.2014 – tulekahju – Kehtna 21
31.01.2014 – tulekahju – Kehtna 32, Kehtna 21
01.02.2014 – ATS – Kehtna 32
02.02.2014 – ATS – Kehtna 32
03.02.2014 – tulekahju – Kehtna 32
15.02.2014 – tulekahju – Kehtna 21
15.02.2014 – tulekahju – Vana-Vigala 31
22.02.2014 – tulekahju – Vahastu 31
26.02.2014 – tulekahju – Kaiu 32, Kehtna 21
26.02.2014 – tulekahju – Kaiu 32, Kuimetsa 21
26.02.2014 – tulekahju – Lokuta 21
27.02.2014 – tulekahju – Kehtna 32
27.02.2014 – tulekahju – Lokuta 21, Kehtna 21
01.03.2014 – tulekahju – Lokuta 21, Kehtna 21
13.03.2014 – tulekahju – Lokuta 21
13.03.2014 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 21
22.03.2014 – tulekahju – Kaiu 32; Vahastu 31
22.03.2014 – tulekahju – Kehtna 21
24.03.2014 – tulekahju – Kehtna 21
25.03.2014 – tulekahju – Valgu 32
26.03.2014 – tulekahju – Valgu 32
28.03.2014 – tulekahju – Kehtna 21
28.03.2014 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
28.03.2014 – metsamaastiku tulekahju – Varbola 31
29.03.2014 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 21
29.03.2014 – metsamaastiku tulekahju – Käru 32
29.03.2014 – tulekahju – Laukna 31, Varbola 31
30.03.2014 – tulekahju – Varbola
31.03.2014 – tulekahju – Lokuta 21
31.03.2014 – tulekahju – Valgu 32

II kvartal

01.04.2014 – tulekahju – Käru 32
03.04.2014 – tulekahju – Laukna 31
10.04.2014 – tulekahju – Valgu 32
10.04.2014 – tulekahju – Kehtna 21
14.04.2014 – kiirabile abi osutamine – Lokuta 31
14.04.2014 – tulekahju – Käru 32
16.04.2014 – metsamaastiku tulekahju – Lokuta 31
17.04.2014 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
18.04.2014 – tulekahju – Käru 32
19.04.2014 – metsamaastiku tulekahju – Käru 32
23.04.2014 – tulekahju – Vana-Vigala 31
26.04.2014 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
27.04.2014 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 21
29.04.2014 – metsamaastiku tulekahju – Käru 32
30.04.2014 – tulekahju – Valgu 32
30.04.2014 – tulekahju – Kehtna 21
04.05.2014 – tulekahju – Vana-Vigala 31
06.05.2014 – tulekahju – Kaiu 32
06.05.2014 – tulekahju – Lokuta 21
10.05.2014 – tulekahju – Käru 32
10.05.2014 – tulekahju – Käru 32
14.05.2014 – tulekahju – Käru 32
14.05.2014 – tulekahju – Kehtna 21
19.05.2014 – metsamaastiku tulekahju – Valgu 32
22.05.2014 – tulekahju – Kehtna 32
23.05.2014 – metsamaastiku tulekahju – Lokuta 31
24.05.2014 – tulekahju – Kehtna 32
25.05.2014 – tulekahju – Lokuta 21
25.05.2014 – tulekahju – Käru 32
27.05.2014 – tulekahju – Kehtna 21
31.05.2014 – tulekahju – Kaiu 32
31.05.2014 – tulekahju – Kehtna 21
31.05.2014 – tulekahju – Vahastu 31
31.05.2014 – tulekahju – Kuimetsa 21
10.06.2014 – tulekahju – Kehtna 21
13.06.2014 – tulekahju – Kehtna 21
21.06.2014 – tulekahju – Käru 32
22.06.2014 – tulekahju – Kehtna 21
24.06.2014 – tulekahju – Kehtna 21
28.06.2014 – tulekahju – Kaiu 32
30.06.2014 – tulekahju – Vahastu 31
30.06.2014 – tulekahjy – Kuimetsa 21

III kvartal

07.07.2014 – sõiduki tulekahju – Valgu 32
17.07.2014 – tulekahju – Kehtna 21
20.07.2014 – tulekahju – Käru 32
20.07.2014 – tulekahju – Kehtna 21
24.07.2014 – tulekahju – Vana-Vigala 31
26.07.2014 – õnnetus veekogul – Käru 32
26.07.2014 – sõiduki tulekahju – Kehtna 31
27.07.2014 – tulekahju – Vana-Vigala 31
28.07.2014 – loodusjõud – Vana-Vigala 31
28.07.2014 – tulekahju – Käru 32
29.07.2014 – metsamaastiku tulekahju – Valgu 31
30.07.2014 – loodusjõud – Kaiu 32
31.07.2014 – loodusjõud – Kehtna 32
02.08.2014 – sõiduki tulekahju – Laukna 32
02.08.2014 – tulekahju – Kehtna 32
04.08.2014 – liiklusavarii – Valgu 31
05.08.2014 – tulekahju – Valgu 32
06.08.2014 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 21
08.08.2014 – tulekahju – Kehtna 21
09.08.2014 – liiklusavarii – Valgu 32
09.08.2014 – tulekahju – Kaiu 32
11.08.2014 – tulekahju – Vana-Vigala 31
12.08.2014 – tulekahju – Kaiu 32
14.08.2014 – tulekahju – Käru 32
14.08.2014 – tulekahju – Käru 32
14.08.2014 – tulekahju – Kehtna 21
18.08.2014 – tulekahju – Vahastu 31
18.08.2014 – tulekahju – Kuimetsa 21
18.08.2014 – tulekahju – Kaiu 32
19.08.2014 – tulekahju – Kaiu 32
20.08.2014 – tulekahju – Lokuta 31
21.08.2014 – tulekahju – Kaiu 32
23.08.2014 – tulekahju – Lokuta 21
23.08.2014 – metsamaastiku tulekahju – Laukna 32
25.08.2014 – liiklusavarii – Kehtna 31
27.08.2014 – tulekahju – Vahastu 31
27.08.2014 – tulekahju – Kuimetsa 21
27.08.2014 – tulekahju – Kaiu 32
27.08.2014 – tulekahju – Kehtna 21
30.08.2014 – tulekahju – Kaiu 32
30.08.2014 – tulekahju – Kehtna 21
31.08.2014 – tulekahju – Lokuta 21
31.08.2014 – tulekahju – Kehtna 31
02.09.2014 – loom/lind – Kehtna 32
07.09.2014 – tulekahju – Kehtna 21
11.09.2014 – liiklusavarii – Valgu 31
13.09.2014 – tulekahju – Käru 32
13.09.2014 – tulekahju – Kehtna 21
14.09.2014 – tulekahju – Lipa 32
18.09.2014 – tulekahju – Lipa 32
19.09.2014 – tulekahju – Käru 32
20.09.2014 – tulekahju – Käru 32
20.09.2014 – liiklusavarii – Vana-Vigala 31
21.09.2014 – tulekahju – Käru 32
21.09.2014 – loom/lind – Kehtna 32
22.09.2014 – liiklusavarii – Valgu 32
22.09.2014 – tulekahju – Lokuta 21
22.09.2014 – tulekahju – Kehtna 31
22.09.2014 – tulekahju – Kehtna 21
24.09.2014 – liiklusavarii – Kehtna 31
25.09.2014 – tulekahju – Kehtna 21
25.09.2014 – tulekahju – Lokuta 21
26.09.2014 – tulekahju – Kehtna 31
28.09.2014 – tulekahju – Kehtna 21
29.09.2014 – tulekahju – Lipa 32
29.09.2014 – tulekahju – Kehtna 21

IV kvartal

05.10.2014 – tulekahju – Varbola 31
06.10.2014 – tulekahju – Kaiu 32
06.10.2014 – tulekahju – Kehtna 21
07.10.2014 – tulekahju – Kaiu 32
07.10.2014 – tulekahju – Kuimetsa 21
08.10.2014 – tulekahju – Kaiu 32
08.10.2014 – tulekahju – Kehtna 21
08.10.2014 – tulekahju – Kaiu 32
08.10.2014 – tulekahju – Vahastu 31
08.10.2014 – tulekahju – Kehtna 21
09.10.2014 – tulekahju – Kehtna 32
15.10.2014 – tulekahju – Kehtna 21
18.10.2014 – tulekahju – Kaiu 32
18.10.2014 – tulekahju – Vahastu 31
19.10.2014 – liiklusavarii – Lokuta 31
21.10.2014 – tulekahju – Käru 32
22.10.2014 – tulekahju – Käru 32
25.10.2014 – liiklusavarii – Kaiu 32
29.10.2014 – tulekahju – Käru 32
29.10.2014 – tulekahju – Valgu 32
31.10.2014 – tulekahju – Lokuta 21
02.11.2014 – tulekahju – Lokuta 21
02.11.2014 – tulekahju – Kehtna 32
08.11.2014 – tulekahju – Laukna 32
08.11.2014 – tulekahju – Varbola 31
15.11.2014 – tulekahju – Kehtna 21
18.11.2014 – tulekahju – Kaiu 32
18.11.2014 – tulekahju – Kuimetsa 21
21.11.2014 – tulekahju – Käru 32
25.11.2014 – tulekahju – Käru 32
27.11.2014 – tulekahju – Kehtna 21
29.11.2014 – liiklusavarii – Kehtna 32
05.12.2014 – tulekahju – Kehtna 21
06.12.2014 – tulekahju – Kehtna 21
06.12.2014 – tulekahju – Laukna 32
06.12.2014 – tulekahju – Vana-Vigala 31
11.12.2014 – tulekahju – Laukna 32
12.12.2014 – tulekahju – Kehtna 21
12.12.2014 – kommunaalavarii – Kehtna 21
12.12.2014 – tulekahju – Käru 32
13.12.2014 – metsamaastiku tulekahju – Kehtna 32
13.12.2014 – metsamaastiku tulekahju – Vahastu 31
13.12.2014 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
13.12.2014 – metsamaastiku tulekahju – Laukna 32
13.12.2014 – metsamaastiku tulekahju – Lokuta 31
13.12.2014 – metsamaastiku tulekahju – Vana-Vigala 31
20.12.2014 – tulekahju – Kuimetsa 21
20.12.2014 – tulekahju – Kehtna 21
24.12.2014 – tulekahju – Vahastu 31
27.12.2014 – tulekahju – Laukna 32
30.12.2014 – tulekahju – Vahastu 31