Tour de Tuletõrje Lokuta 22.05.2018

Regamise moodul (võistlusnumbrite ja kiipide sujuvamaks väljastuseks)

*

Kohalejõudmise juhised

Tallinnast: Tallinn – Rapla – Türi trassil Lelle ristmikult paremale Lokuta peale, 9 km pärast Lokuta küla esimesest ristmikust paremale
Tarust: Tartu – Imavere – Oisu – Türi – Lelle trassil Lelle ristmikust vasakule Lokuta peale, 9 km pärast Lokuta küla esimesest ristmikust paremale

Võistlusraja kaart
Lokuta_võistlusradaSoojendusala ning parkla asukohad (stardist 75 m raadiuses)

Lokuta