Vana-Vigala


Vana-Vigala komando on meie värskeim taaskäivitunud vabatahtlik päästekomando.
Tuletõrje ajalugu sealkandis aga ulatub aastasse 1932, kui 12.juunil tol aastal loodi Vigala Vabatahtlik Tuletõrje Ühing.
Kohapealne organiseeritud tulevalve tegutses lakkamatult aastatuhande vahetuseni, siis vajus komando unustusse, kuid viimane auto jäi alles.
2011 lükati masin ühest vanast laudast päevavalgele ja koostöös Vana-Vigala ametikooliga puhuti talle hing sisse.
Vana-Vigala komando pealik ja eestvedaja on kohalik põllumees Jüri Ivanov. Pole lihtne ühte vabatahtlikku tuletõrjeüksust taaskord ellu äratada, kuid Jürile on nõu ja jõuga toeks terve maakond.

Vana-Vigala Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi komandohoone renoveerimine PRIA LEADER-meetme toetusega on valmis

Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts lõpetas LEADER-i rahastusega oma komandohoone renoveerimise. Projekti eesmärk oli rekonstrueerida hoone esimene korrus, tagamaks vabatahtlikele soetatud nõukogudeaegse hoone parem, efektiivsem, spetsiifilisem ja energiatõhusam rakendamine. Hoone koosneb neljast ühesuurusest blokist, milles on 3 garaaži ja üks eraldatud osa, mis ehitati ümber olmeblokiks. Seal paiknevad tualett, kütte- ja veesõlm, pesemis-, riietus- ja olmeruum ning trepp teisele korrusele. Vahetatud on kõik avatäited, kommunikatsioonid, küttesüsteem ning soojustus. Kogu majas on uued põrandad – garaažiosas tehti vajalikud kalded, paigaldati liiva- ja õlipüüdurid. Uute põrandate rajamisega tagati vajalik kandevõime ja samal ajal saavutati parim küttelahendus – vesipõrandakütte näol, mille madal küttegraafik annab ökonoomsed ülalpidamisekulud. Taastatud on hoone soojapidavus.
Saadud toetus võimaldas MTÜ-l teha investeeringud, mida vabatahtlikud ei suuda oma sissetulekutest iseseisvalt teha. Projekti tulemusena saab pakkuda kogukonnale tuletõrje- ja päästeteenuseid efektiivsel ning kaasaegsel tasemel. Selle projektiga astuti suur samm lähemale paremale ja turvalisemale homsele.

Hoone avamine toimub 31. mail, kell 18:00. Avamisele on oodatud kõik huvilised.

Täname kõiki vabatahtlikke, nii neid kes talgutel käisid, kui ka neid, kes hiljem abistava käe ulatasid.

 https://youtu.be/PC9kGAO93Dw
Vana-Vigala depoohoone renoveerimist rahastab Raplamaa Partnerluskogu:

Vana-Vigala VPK varustuse soetust toetas Siseministeerium